top of page

Podmínky služby

1. Rozsah

Následující podmínky se vztahují na všechny objednávky zadané prostřednictvím našeho online obchodu spotřebiteli a podnikateli.

Spotřebitelem je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně obchodní ani samostatně výdělečně činný. Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba nebo právní partnerství, které při uzavírání právní transakce jedná při výkonu své obchodní nebo nezávislé odborné činnosti.

Pokud jde o podnikatele, tyto podmínky se vztahují také na budoucí obchodní vztahy, aniž bychom na ně museli znovu odkazovat. Pokud podnikatel používá protichůdné nebo doplňkové všeobecné podmínky, je jejich platnost v rozporu; stanou se součástí smlouvy, pouze pokud jsme s tím výslovně souhlasili.

2. Smluvní partner, uzavření smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena s nice420cbd.

Umístěním produktů do internetového obchodu předkládáme závaznou nabídku k uzavření smlouvy na tyto položky. Naše výrobky můžete nejprve bez závazků vložit do nákupního košíku a své údaje kdykoli před odesláním své závazné objednávky opravit pomocí opravných pomůcek uvedených a vysvětlených v objednávkovém procesu. Smlouva je uzavřena kliknutím na objednávkové tlačítko pro přijetí nabídky zboží v nákupním košíku. Ihned po odeslání objednávky obdržíte e-mailem další potvrzení.

3. Smluvní jazyk, ukládání textu smlouvy

Jazykem dostupným pro uzavření smlouvy je němčina.

bottom of page