top of page

Ochrana dat
Pokud níže není uvedeno jinak, poskytnutí vašich osobních údajů není vyžadováno ani zákonem ani smlouvou, ani není nutné k uzavření smlouvy. Údaje nejste povinni poskytnout. Neposkytnutí nemá žádné důsledky. To platí pouze v případě, že v následných operacích zpracování nejsou uvedeny žádné další informace.
„Osobní údaje“ jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Soubory protokolu serveru

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů.

Pokaždé, když vstoupíte na náš web, přenesou se údaje o používání k nám nebo našemu poskytovateli webových služeb / IT služeb prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče a uloží se do dat protokolu (tzv. Soubory protokolu serveru). Mezi tato uložená data patří například název vyvolané stránky, datum a čas hovoru, IP adresa, množství přenesených dat a poskytovatel žádosti. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu zaručit bezproblémový provoz našeho webu a vylepšit naši nabídku.


Objednávky zákaznických účtů

Zákaznický účet
Když si otevřete zákaznický účet, shromažďujeme vaše osobní údaje v rozsahu zde uvedeném. Zpracování údajů slouží ke zlepšení vašich nákupních zážitků a zjednodušení zpracování objednávek. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte, aniž byste ovlivnili zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání. Váš zákaznický účet bude poté smazán.

Shromažďování, zpracování a přenos osobních údajů pro objednávky

Při zadávání objednávky shromažďujeme a zpracováváme pouze vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění a zpracování vaší objednávky a pro zpracování vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí údajů znamená, že nelze uzavřít žádnou smlouvu. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR a je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi.

Vaše údaje budou předány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingů, které jste si vybrali, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelům IT služeb. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Rozsah přenosu dat je omezen na minimum.


Kontaktujte bulletin recenzí

Sběr a zpracování při použití kontaktního formuláře
Když používáte kontaktní formulář, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste uvedli. Zpracování údajů slouží k navázání kontaktu. Odesláním své zprávy souhlasíte se zpracováním přenášených údajů. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR s vaším souhlasem.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte, aniž byste ovlivnili zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání. Ke zpracování vašeho požadavku používáme pouze vaši e-mailovou adresu. Vaše údaje budou poté smazány, pokud nebudete souhlasit s dalším zpracováním a použitím.

Hodnocení kupujícího

Po zadání objednávky bychom vás chtěli ohodnotit a okomentovat váš nákup.

Za tímto účelem vás budeme kontaktovat e-mailem.
Vaše údaje budou zpracovány buď s vaším souhlasem, nebo na základě našeho oprávněného zájmu.
Zpracování probíhá na základě čl.6 odst.1 písm. A) GDPR s vaším souhlasem za předpokladu, že jste výslovně souhlasili s přijetím žádosti o vyhodnocení. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do okamžiku odvolání. Vaše e-mailová adresa bude poté z našeho systému odstraněna.
Zpracování bez výslovného souhlasu probíhá na základě čl.6 odst.1 písm. F) GDPR na základě oprávněného zájmu o pravdivé, ověřené hodnocení našich služeb v souvislosti s přímou poštou. Za tímto účelem vás žádáme, abyste na našich webových stránkách hodnotili své vlastní zboží nebo služby, které jste si u nás již zakoupili. . Odeslání žádosti o hodnocení podléhá výhradě, že jste proti tomuto použití vaší e-mailové adresy nevznesli námitky.
Námitka je možná kdykoli oznámením. Kontaktní údaje pro uplatnění námitky najdete v tiráži.

Použití e-mailové adresy pro zasílání zpravodajů
Vaši e-mailovou adresu, bez ohledu na zpracování smlouvy, používáme výhradně pro vlastní reklamní účely pro zasílání zpravodaje, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž byste ovlivnili zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do okamžiku jeho odvolání. Z odběru zpravodaje se můžete kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v zpravodaji nebo nás informovat. Vaše e-mailová adresa bude poté odstraněna ze seznamu adresátů.

Vaše data budou v rámci zpracování objednávky předána poskytovateli služeb k e-mailovému marketingu. Vaše údaje nebudou předány dalším třetím stranám.

Vaše údaje budou předány do třetí země, pro kterou Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti.


Správa zboží

Objednávky objednávek jsou interně zpracovány a zabaleny v našem obchodě (viz otisk). Přepravu provádí společnost Hermes nebo DHL. Údaje budeme uchovávat, dokud nebude ukončen proces objednávky.


Soubory cookie

Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Když uživatel vyvolá web, může být soubor cookie uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

Tyto cookies používáme za účelem, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies dále umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i po změně stránek a nabídnout vám služby. Některé funkce našeho webu nelze nabídnout bez použití cookies. K tomu je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránek.

Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu zaručit optimální funkčnost webových stránek a uživatelsky přívětivý a efektivní design naší nabídky.

Cookies se ukládají do vašeho počítače. Proto máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Výběrem příslušného technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být upozorněni před nastavením cookies a individuálně se rozhodnout, zda je přijmete a zabráníte ukládání cookies a přenosu údajů, které obsahují. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. Rádi bychom však upozornili, že pak nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu.

Pod následujícími odkazy zjistíte, jak můžete spravovat soubory cookie v nejdůležitějších prohlížečích (včetně jejich deaktivace):

Prohlížeč Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


Analýza reklamy
Zpracování údajů popsané níže v této části, zejména nastavení cookies, je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu:

- o cíleném designu webových stránek podle potřeb, např. pro analytické a statistické nástroje

- Cílené oslovování návštěvníků webu pomocí zájmově orientované reklamy, např. Se sledováním konverzí

Z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl.6 odst.1 písm. F) GDPR.


Používání Google Analytics
Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Google Analytics od společnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je za vaše údaje odpovědná společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je tedy společnost přidružená ke společnosti Google, která odpovídá za zpracování vašich údajů a dodržování příslušných zákonů o ochraně údajů.
Zpracování údajů slouží k analýze této webové stránky a jejích návštěvníků. Za tímto účelem Google použije informace získané jménem provozovatele tohoto webu k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavení zpráv o aktivitě na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.
Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Informace generované soubory cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Na tomto webu je aktivována anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP bude přenesena pouze na server Google v USA a tam bude ve výjimečných případech zkrácena.
Google se osvědčil na základě dohody o ochraně údajů mezi USA a EU „Privacy Shield“, a je proto povinen dodržovat evropské pokyny k ochraně údajů.
Google můžete zabránit ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací [https: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].
Chcete-li zabránit shromažďování a ukládání dat pomocí Google Analytics napříč zařízeními, můžete nastavit soubor cookie pro odhlášení. Opt-out cookies zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů, když navštívíte tento web. Chcete-li mít komplexní účinek, musíte provést odhlášení ze všech systémů a zařízení použitých k tomuto účelu. Pokud smažete soubor cookie pro odhlášení, budou dotazy zaslány společnosti Google znovu. Pokud kliknete sem, nastaví se cookie pro odhlášení: Deaktivujte Google Analytics.
Další informace o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na https://www.google.de/intl/de/policies/.

Použití funkce remarketingu nebo „podobných cílových skupin“ od Googlu
Na našich webových stránkách používáme funkci remarketingu nebo „podobných cílových skupin“ společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je za vaše údaje odpovědná společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je tedy společnost přidružená ke společnosti Google, která odpovídá za zpracování vašich údajů a dodržování příslušných zákonů o ochraně údajů.
Aplikace slouží k analýze chování návštěvníků a jejich zájmů.
Google používá soubory cookie k provádění analýzy používání webových stránek, která tvoří základ pro vytváření zájmově orientovaných reklam. Soubory cookie se používají k zaznamenávání návštěv webových stránek a anonymizovaných údajů o používání webových stránek. Neexistuje žádné ukládání osobních údajů návštěvníků webových stránek. Pokud následně navštívíte jiný web v reklamní síti Google, uvidíte reklamy, které s vysokou pravděpodobností zohlední dříve přístupné oblasti produktů a informací.
Vaše data mohou být přenesena do USA. Google se osvědčil na základě dohody o ochraně údajů mezi USA a EU „Privacy Shield“, a je proto povinen dodržovat evropské pokyny k ochraně údajů.
Používání souborů cookie společností Google můžete trvale deaktivovat pomocí níže uvedeného odkazu a stažením a instalací tam uvedeného doplňku: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Případně můžete zabránit použití cookies třetími stranami poskytnutím deaktivační stránky iniciativy Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a implementací dalších informací o zde uvedených výjimkách.
Další informace o Google Remarketing a související prohlášení o ochraně údajů najdete na: https://www.google.com/privacy/ads/

Využívání sledování konverzí Google Ads
Na našem webu používáme online reklamní program „Google Ads“ a v této souvislosti sledování konverzí (hodnocení návštěv). Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná společností Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je za vaše údaje odpovědná společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je tedy společnost přidružená ke společnosti Google, která odpovídá za zpracování vašich údajů a dodržování příslušných zákonů o ochraně údajů.
Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, na váš počítač se umístí soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky na našem webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, uvidíme my a Google, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookie. To znamená, že neexistuje způsob, jak lze soubory cookie sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Ads.
Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají ke generování statistik konverzí. Zde zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Neobdržujeme však žádné informace, pomocí kterých lze uživatele osobně identifikovat.
Vaše data mohou být přenesena do USA. Google se certifikoval podle dohody o ochraně údajů mezi USA a EU „Privacy Shield“, a je proto povinen dodržovat evropské pokyny k ochraně údajů.
Personalizovanou reklamu můžete deaktivovat v nastavení inzerce na Googlu. Pokyny naleznete na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Případně můžete zabránit používání cookies třetími stranami tím, že vyvoláte deaktivační stránku iniciativy Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a provedete zde uvedené další informace o odhlášení.
Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.
Další informace a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

Využití remarketingu na Facebooku
Na našem webu používáme funkci remarketingu „Custom Audiences“ od společnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook“).
Účelem aplikace je cílit na návštěvníky webu zájmově orientovanou reklamou na sociální síti Facebook.
Za tímto účelem byla na webu implementována značka pro remarketing na Facebooku. Prostřednictvím této značky se při návštěvě webových stránek vytvoří přímé spojení se servery Facebook. To serveru Facebook sdělí, které z našich stránek jste navštívili. Facebook přiřadí tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Pokud navštívíte sociální síť Facebook, zobrazí se vám personalizované reklamy na Facebooku založené na zájmech.
Vaše data mohou být přenesena do USA. Facebook se certifikoval podle dohody o ochraně údajů mezi USA a EU „Privacy Shield“, a je tedy povinen dodržovat evropské směrnice o ochraně údajů.
Zde můžete deaktivovat funkci „Vlastní publikum“ pro remarketing.
Další informace o shromažďování a používání údajů společností Facebook, o vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně údajů Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/.


Pluginy

Používání YouTube
Tuto funkci používáme pro vkládání videí YouTube od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „YouTube“) na náš web. YouTube je pobočkou společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA. 94043) , USA; „Google“) přidružená společnost.
Tato funkce zobrazuje videa uložená na YouTube v iFrame na webu. Je aktivována možnost „Rozšířený režim ochrany dat“. V důsledku toho YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících webových stránek. Informace o něm se přenášejí na YouTube a ukládají se tam pouze při sledování videa. Vaše data mohou být přenesena do USA. Google se osvědčil na základě dohody o ochraně údajů mezi USA a EU „Privacy Shield“, a je proto povinen dodržovat evropské pokyny k ochraně údajů.
Další informace o shromažďování a používání údajů YouTube a Google, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně údajů YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

Používání GoogleMaps
Tuto funkci používáme pro vkládání map GoogleMaps od společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) na náš web.
Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je za vaše údaje odpovědná společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je tedy společnost přidružená ke společnosti Google, která odpovídá za zpracování vašich údajů a dodržování příslušných zákonů o ochraně údajů.

Tato funkce umožňuje vizuální zobrazení geografických informací a interaktivních map. Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje od návštěvníků webových stránek, když jsou přístupné stránky, do kterých jsou integrovány mapy GoogleMaps.
Vaše údaje mohou být také přeneseny do USA. Google se osvědčil na základě dohody o ochraně údajů mezi USA a EU „Privacy Shield“, a je proto povinen dodržovat evropské pokyny k ochraně údajů.
Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR z oprávněného zájmu o cílený design našich webových stránek založený na potřebách.
Další informace o shromažďování a používání údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/privacypolicy.html. Tam také můžete změnit nastavení v centru ochrany dat, abyste mohli spravovat a chránit svá data zpracovaná společností Google.

Používání Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme službu reCAPTCHA od společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je za vaše údaje odpovědná společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je tedy společnost přidružená ke společnosti Google, která je odpovědná za zpracování vašich údajů a dodržování příslušných zákonů o ochraně údajů. Dotaz se používá k rozlišení mezi vstupem osobou nebo automatizovaným strojovým zpracováním. Za tímto účelem budou vaše údaje předány společnosti Google a tam použity. Kromě toho bude společnosti Google přenesena IP adresa a další data požadovaná společností Google pro službu reCAPTCHA. Tyto údaje zpracovává Google v rámci Evropské unie a v případě potřeby je předává také do USA. Google se osvědčil na základě dohody o ochraně údajů mezi USA a EU „Privacy Shield“, a je proto povinen dodržovat evropské pokyny k ochraně údajů.

Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR z důvodu oprávněného zájmu na ochraně našich webových stránek před automatizovaným špehováním, zneužitím a SPAMem.

Další informace o Google reCAPTCHA a souvisejícím prohlášení o ochraně osobních údajů najdete na: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html a https://www.google.com/privacy.Dotčená práva a doba skladování
Doba skladování
Poté, co bude smlouva plně zpracována, jsou data nejprve uložena po dobu záruční doby, poté jsou zohledněny zákonné, zejména daňové a obchodní retenční lhůty, a poté po uplynutí této doby odstraněny, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracování a použití.

Práva subjektu údajů
Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte následující práva podle čl. 15 až 20 GDPR dne: Právo na informace, na opravu, vymazání, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.
Kromě toho máte podle čl. 21 odst. 1 GDPR právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR, jakož i proti zpracování za účelem přímé pošty.

Kontaktujte nás, pokud si přejete. Kontaktní údaje najdete v našem otisku.

Právo na odvolání k orgánu dozoru
Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není zákonné.

Právo vznést námitku
Pokud je zde uvedené zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu v souladu s čl.6 odst.1 písm. F) GDPR, máte právo proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku s budoucími účinky z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Po vznesení námitky bude zpracování dotčených údajů ukončeno, pokud nebudeme moci prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Pokud zpracování osobních údajů probíhá za účelem přímé reklamy, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Po vznesení námitky přestaneme příslušné údaje zpracovávat pro účely přímé reklamy

nice420cbd@gmail.com

bottom of page